• Register

Javno slušanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture

U sredu 26.juna u Domu Narodne skupštine Republike Srbije, održano je Četvrto javno slušanje povodom obeležavanja Međunarodnog dana podrške žrtvama torture u organizaciji Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova i Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tema skupa je bila „Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012 godinu“.

Javnom slušanju prisustvovali su narodni poslanici, predstavnici diplomatskog kora, nadležnih ministarstava, nezavisnih institucija i organa lokalne samouprave, međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva. Zaštitnik građana, Saša Janković predstavio je Izveštaj Nacionalnog mehanizma za prevenciju torture za 2012 godinu.Naveo je da je tokom prošle godine u okviru institucije Zaštitnika građana organizovana posebna jedinica-Nacionalni mehanizam za prevenciju torture koja se bavi prevencijom torture u ustanovama u kojima su smeštena lica lišena slobode. Nacionalni preventivni mehanizam je tokom prošle godine obavio 69 poseta ustanovama i objektima u kojima su smeštena lica lišena slobode i to: policijske stanice, zatvori, psihijatrijske bolnice, ustanove socijalne zaštite, domovi za stare, a najveće nepravilnosti koje mogu predstavljati oblike torture zabeležene su u zatvorima i pritvorskim jedinicama.

Zaštitnik građana naglašava da ne postoji organizovana tortura od strane sistema u ustanovama u kojima su lica lišena slobode, ali su izraženi pojedinačni slučajevi.

Učesnici javnog slušanja su u diskusiji skrenuli pažnju na brojne probleme koje imaju lica lišena slobode a predstavnici civilnog sektora su ukazali na posebno loše stanje u psihijatrijskim bolnicama i zatvorima. Bolji smeštajni i životni uslovi lica lišenih slobode su uslov za iskorenjivanje zlostavljanja. Istaknuto je da svi moramo učiniti dodatne napore a pre svega državne institucije, kako bi se postigao cilj - iskorenjivanje zlostavljanja i torture iz našeg društva.